Inwestycje celu publicznego

Strona znajduje się w archiwum.

ArI.6733.159.2017.AT
Data publikacji 16.01.2018

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia DN PE 110 mm na działkach nr ewid. 144/3, 433, 328 (obręb 0121 – Godów, arkusz 127)stanowiących ul. Wydmową oraz na działce nr ewid. 356/2 (obręb 0121 – Godów, arkusz 127) stanowiącej u. Działkową w Radomiu.

Załączniki

Data publikacji 16.01.2018

Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Angelika Tyburska
Wydział Architektury

Statystyka strony: 150 wizyt