Inwestycje celu publicznego

ArI.6733.166.2017.AT
Data publikacji 05.01.2018

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: : budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 40 mm na działce nr ewid. 68 (obręb 0111 – Idalin, arkusz 132) stanowiącej ul. Idalińską oraz na działkach nr ewid. 2/25, 2/26 (obręb 0111 – Idalin, arkusz 136) przy ul. Idalińskiej w Radomiu.

Załączniki

Data publikacji 05.01.2018

Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Angelika Tyburska
Wydział Architektury

Statystyka strony: 114 wizyt