Inwestycje celu publicznego

ArI.6733.162.2017.AT
Data publikacji 05.01.2018

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 90 mm na działce nr ewid. 28 (obręb 80 – Żakowice, arkusz 76) stanowiącej ul. Limanowskiego w Radomiu.

Załączniki

Data publikacji 05.01.2018

Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Angelika Tyburska
Wydział Architektury

Statystyka strony: 144 wizyt