Inwestycje celu publicznego

ArII.6733.151.2017.PK1
Data publikacji 04.01.2018

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą:zmiana sposobu użytkowania hali sportowej na budynek dydaktyczny oraz budowa miejsc postojowych na działce nr ewid. 161/2 (obręb 0020-Gołębiów, arkusz 12) oraz działce nr ewid. 157/2 (obręb 0020-Gołębiów, arkusz 18) przy ul. Henryka Mierzejewskiego w Radomiu.

Załączniki

Data publikacji 04.01.2018

Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Paulina Kowalik
Wydział Architektury

Statystyka strony: 146 wizyt