Inwestycje celu publicznego

ArII.6733.163.2017.PK1
Data publikacji 02.01.2018

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: budowa masztu dla stacji bazowej na części działki nr ewid. 100/8 w granicach ABCDA (obręb 0330 - Rajec Szlachecki, arkusz 242) w Radomiu

Załączniki

Data publikacji 02.01.2018

Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Paulina Kowalik
Wydział Architektury

Statystyka strony: 177 wizyt