Inwestycje celu publicznego

Strona znajduje się w archiwum.

ArI.6733.160.2017.AT
Data publikacji 28.12.2017

Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 5/5, 5/7, 5/9, 6/5, 23 ( obr. 150, ark. 161) oraz 28, 17/4 (obr. 150, ark. 160) i 16/3 (obr. 0150, ark. 164) przy ul. Rumiankowej w Radomiu.

Załączniki

Data publikacji 28.12.2017

Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Angelika Tyburska
Wydział Architektury

Statystyka strony: 181 wizyt