Inwestycje celu publicznego

Strona znajduje się w archiwum.

ArI.6733.150.2017.AT
Data publikacji 20.12.2017

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: budowa sieci kablowej SN na działce nr ewid. 239/3 1 (obręb 0100-Glinice, arkusz 11) stanowiącej ul. Placową oraz na działkach nr ewid. 254/3, 255/1 (obręb 0100-Glinice, arkusz 118) przy ul. Placowej w Radomiu.

Załączniki

Data publikacji 20.12.2017

Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Angelika Tyburska
Wydział Architektury

Statystyka strony: 187 wizyt