Inwestycje celu publicznego

Strona znajduje się w archiwum.

ArI.6733.146.2017.AT
Data publikacji 08.12.2017

obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą:budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na działce nr ewid.: 95/11 (obr. 0200, ark. 183) przy ul. Kierzkowskiej w Radomiu.

Załączniki

Data publikacji 08.12.2017

Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Angelika Tyburska
Wydział Architektury

Statystyka strony: 261 wizyt