Inwestycje celu publicznego

Strona znajduje się w archiwum.

ArI.6733.145.2017.AT
Data publikacji 08.12.2017

bwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: budowa sieci wodociągowej na działce nr ewid.: 145 (obręb 0060 - Zamłynie, arkusz 51) stanowiącej ul. Korzeniową w Radomiu.

Załączniki

Data publikacji 08.12.2017

Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Angelika Tyburska
Wydział Architektury

Statystyka strony: 210 wizyt