Inwestycje celu publicznego

ArI.6733.175.2017.AT
Data publikacji 05.12.2017

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działce nr ewid. 144/3 (obr. 0121, ark. 127) stanowiącej ul. Wydmową w Radomiu.

Załączniki

Data publikacji 05.12.2017

Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Angelika Tyburska
Wydział Architektury

Statystyka strony: 159 wizyt