Inwestycje celu publicznego

ArI.6733.136.2017.AT
Data publikacji 04.12.2017

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: : budowa sieci wodociągowej i kanalizacji ściekowej na działkach nr ewid.: 144/3, 197, 196 (obr. 0121, ark. 127) przy ul. Wydmowej w Radomiu.

Załączniki

Data publikacji 04.12.2017

Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Angelika Tyburska
Wydział Architektury

Statystyka strony: 107 wizyt