Inwestycje celu publicznego

Strona znajduje się w archiwum.

ArI.6733.142.2017.AT
Data publikacji 29.11.2017

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działkach nr ewid.: 56/3, 56/8 (obr. 0121, ark. 130) przy ul. Opolskiej w Radomiu.

Załączniki

Data publikacji 29.11.2017

Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Angelika Tyburska
Wydział Architektury

Statystyka strony: 220 wizyt