Inwestycje celu publicznego

Strona znajduje się w archiwum.

ArI.6733.139.2017.AT
Data publikacji 29.11.2017

Obieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: budowa gazociągu niskiego ciśnienia na działkach nr ewid. 42/12, 42/14, 42/13, 42/10, 42/9, 42/8 (obr.0121, ark.129) przy ul. Zielnej w Radomiu.

Załączniki

Data publikacji 29.11.2017

Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Angelika Tyburska
Wydział Architektury

Statystyka strony: 256 wizyt