Inwestycje celu publicznego

Strona znajduje się w archiwum.

ArI.6733.171.2017.AT
Data publikacji 28.11.2017

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: budowa sieci gazowej na działkach nr ewid. 1/1 (obr. 0180, ark. 174) przy ul. Krychnowickiej oraz na działkach nr ewid 5, 24, 28 (obr. 0180, ark. 174) oraz 174, 6, 13 (obr. 0180, ark. 176) przy ul. Fundowicza w Radomiu.

Załączniki

Data publikacji 28.11.2017

Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Angelika Tyburska
Wydział Architektury

Statystyka strony: 195 wizyt