Inwestycje celu publicznego

Strona znajduje się w archiwum.

ArI.6733.165.2017.AT
Data publikacji 22.11.2017

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: budowa oświetlenia ulicy Drzymały w Radomiu na działkach nr ewid. 46, 44/6, 44/7, 44/8, 44/9, 44/10, 45/6 (obr. 0170, ark. 168) oraz na działkach nr ewid. 26/7, 27, 28/1, 29/1, 30/1, 31/1, 32/1, 97/1, 97/2 (obr. 0170, ark. 169) przy ul. Drzymały w Radomiu.

Załączniki

Data publikacji 22.11.2017

Data modyfikacji 22.11.2017
Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Angelika Tyburska
Wydział Architektury

Statystyka strony: 214 wizyt