Inwestycje celu publicznego

Strona znajduje się w archiwum.

ArI.6733.159.2017.AT
Data publikacji 22.11.2017

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: budowa gazociągu niskiego ciśnienia na działkach nr ewid. 356/2, 144/3, 433, 328 (obr. 0121, ark. 127) przy ul. Działkowej i ul. Wydmowej w Radomiu.

Załączniki

Data publikacji 22.11.2017

Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Angelika Tyburska
Wydział Architektury

Statystyka strony: 170 wizyt