Inwestycje celu publicznego

Strona znajduje się w archiwum.

ArII.6733.151.2017.PK1
Data publikacji 20.11.2017

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:zmiana sposobu użytkowania hali sportowej na budynek dydaktyczny oraz budowa miejsc postojowych na działce nr ewid. 161/2 (obr. 0020 – Gołębiów, ark. 12) oraz na działce nr ewid. 157/2 (obr. 0020 – Gołębiów, ark. 18) przy ul. Henryka Mierzejewskiego w Radomiu

Załączniki

  • 248.33 KB
    20.11.2017 14:00
Data publikacji 20.11.2017

Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Paulina Kowalik
Wydział Architektury

Statystyka strony: 226 wizyt