Inwestycje celu publicznego

Strona znajduje się w archiwum.

ARI.6740.2.932.2017.KP
Data publikacji 20.11.2017

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - rozbudowa drogi publicznej powiatowej ulicy Jacka Kuronia o ścieżkę rowerową z oświetleniem, na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Św. Brata Alberta w Radomiu

Załączniki

Data publikacji 20.11.2017

Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Piotr Korpal
Wydział Architektury

Statystyka strony: 187 wizyt