Inwestycje celu publicznego

Strona znajduje się w archiwum.

ArI.6733.166.2017.AT
Data publikacji 17.11.2017

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: budowa sieci gazowej na działce nr ewid. 68 (obr. 0111, ark. 132) oraz 2/25, 2/26 (obr. 0111, ark.136) przy ul. Idalińskiej w Radomiu.

Załączniki

Data publikacji 17.11.2017

Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Angelika Tyburska
Wydział Architektury

Statystyka strony: 238 wizyt