Inwestycje celu publicznego

Strona znajduje się w archiwum.

ArI.6733.157.2017.AT
Data publikacji 14.11.2017

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:budowa oświetlenia i sieci kanalizacji deszczowej na działkach nr ewid.: 121, 5/27, 5/25, 5/26, 5/5, 5/11, 5/12, 33/2, 34, 33/1 (obr. 0200, ark. 181) przy ul. Wapiennej w Radomiu .

Załączniki

Data publikacji 14.11.2017

Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Angelika Tyburska
Wydział Architektury

Statystyka strony: 137 wizyt