Inwestycje celu publicznego

ArI.6733.150.2017.AT
Data publikacji 07.11.2017

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: budowa sieci kablowej SN na działkach nr ewid.: 239/3, 254/3, 255/1 (obr. 0100, ark. 118) przy ul. Placowej w Radomiu.

Załączniki

Data publikacji 07.11.2017

Rejestr zmian
Autor:

Osoba publikująca: Angelika Tyburska
Wydział Architektury

Statystyka strony: 44 wizyt