Inwestycje celu publicznego

Strona znajduje się w archiwum.

ArII.6733.140.2017.PK1
Data publikacji 07.11.2017

Obieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: budowa sieci wodociągowej na działce nr ewid. 58/65 (obręb 0020-Gołębiów, arkusz 19) w granicach F’GHI’F’ oraz na działkach nr ewid. 93/3, 93/2 (obręb 0020-Gołębiów, arkusz 11) w granicach ABB’K’KLA w Radomiu.

Załączniki

Data publikacji 07.11.2017

Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Paulina Kowalik
Wydział Architektury

Statystyka strony: 116 wizyt