Inwestycje celu publicznego

WI-R.7821.31.1.2017.KK
Data publikacji 06.11.2017

Obwieszczenie wojewody dot. umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie - budowa trasy N-S na odcinku od ul. Prażmowskiego do ul. Żeromskiego w Radomiu – etap I

Załączniki

Data publikacji 06.11.2017

Rejestr zmian
Autor:

Osoba publikująca: Piotr Korpal
Wydział Architektury

Statystyka strony: 38 wizyt