Inwestycje celu publicznego

ArI.6733.155.2017.AT
Data publikacji 02.11.2017

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: budowa gazociągu średniego ciśnienia na działkach nr ewid.: 68/46, 68/72, 64 ( obr. 0080, ark. 69 ) przy ul. Szczygla i ul. Stasieckiego w Radomiu.

Załączniki

Data publikacji 02.11.2017

Rejestr zmian
Autor:

Osoba publikująca: Angelika Tyburska
Wydział Architektury

Statystyka strony: 40 wizyt