Inwestycje celu publicznego

Strona znajduje się w archiwum.

ArI.6733.144.2017.AT
Data publikacji 02.11.2017

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr ewid.: 52, 56/3, 56/8 (obr. 0121, ark. 130) przy ul. Opolskiej w Radomiu.

Załączniki

Data publikacji 02.11.2017

Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Angelika Tyburska
Wydział Architektury

Statystyka strony: 164 wizyt