Inwestycje celu publicznego

Strona znajduje się w archiwum.

ArI.6733.128.2017.AT
Data publikacji 02.11.2017

Obwieszczenie o zmianie zakresu wniosku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: budowa kontenerowej stacji transformatorowej, elektroenergetycznych linii kablowych SN i NN na działkach nr ewid. 75, 70/7, 58, 57, 55, 53/2, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 44, 42, 40, 39/1, 38/1, 37/2, 37/1, 36, 34, 33, 74 (obr. 0170, ark. 172) oraz 69, 74/1, 79, 88/1, 84, 86/1, 87 (obr. 0160, ark. 165) przy ul. Zbożowej w Radomiu.

Załączniki

Data publikacji 02.11.2017

Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Angelika Tyburska
Wydział Architektury

Statystyka strony: 142 wizyt