Inwestycje celu publicznego

ARII.6733.127.2017.KM
Data publikacji 10.10.2017

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej na działce nr ewid.: 225/1 (Obręb: 0220-Wólka Klwatecka, Arkusz: 186) przy ul. Jana Kantego Trzebińskiego oraz na działkach nr ewid. 170/13 oraz 171/10 (Obręb: 0220-Wólka Klwatecka, Arkusz: 186) w Radomiu

Załączniki

Data publikacji 10.10.2017

Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Karol Majcher
Wydział Architektury

Statystyka strony: 99 wizyt