Inwestycje celu publicznego

ArII.6733.140.2017.PK1
Data publikacji 05.10.2017

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:budowa sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 58/65, 58/76, 58/111, 58/31 (obr. 0020 - Gołębiów, ark. 19) oraz na działkach nr ewid. 93/3, 93/2 (obr. 0020 - Gołębiów, ark. 11) w Radomiu.

Załączniki

Data publikacji 05.10.2017

Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Paulina Kowalik
Wydział Architektury

Statystyka strony: 123 wizyt