Inwestycje celu publicznego

ArI.6733.137.2017.AT
Data publikacji 04.10.2017

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: budowa sieci kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej na działkach nr ewid.: 248/28, 250/38, 257/15, 243/27, 247/3, 249/12, 255/8, 71 (obr. 0070, ark. 74) w ul. Paryskiej, Londyńskiej, Rzymskiej, Madryckiej, Praskiej, Wośnickiej w Radomiu.

Załączniki

Data publikacji 04.10.2017

Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Angelika Tyburska
Wydział Architektury

Statystyka strony: 144 wizyt