Inwestycje celu publicznego

ARI.6740.2.932.2017.KP
Data publikacji 29.09.2017

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - rozbudowa drogi publicznej powiatowej - ulicy Jacka Kuronia o ścieżkę rowerową z oświetleniem, na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Armii Ludowej w Radomiu

Załączniki

Data publikacji 29.09.2017

Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Piotr Korpal
Wydział Architektury

Statystyka strony: 107 wizyt