Inwestycje celu publicznego

ARII.6733.118.2017.KM
Data publikacji 12.09.2017

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: budowa gazociągu średniego ciśnienia PE DN 40 na działce nr ewid.: 43 (obr. 0330-Rajec Szlachecki, ark. 243) przy ul. Porannej w Radomiu.

Załączniki

Data publikacji 12.09.2017

Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Karol Majcher
Wydział Architektury

Statystyka strony: 123 wizyt