Inwestycje celu publicznego

ARII.6733.106.2017.KM
Data publikacji 08.09.2017

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: budowa oświetlenia drogowego na działkach nr ewid. 205/1, 203, 202, 108, 157/1, 157/2, 104, 102 (obręb 0220 – Wólka Klwatecka, arkusz 186), 1/1 (obręb 0220-Wólka klwatecka, arkusz 187) w Radomiu.

Załączniki

Data publikacji 08.09.2017

Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Karol Majcher
Wydział Architektury

Statystyka strony: 121 wizyt