Inwestycje celu publicznego

ARII.6733.114.2017.KM
Data publikacji 05.09.2017

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: budowa stacji transformatorowej oraz budowa linii kablowej nN na działkach nr ewid.: 55, 60, 63 (obr. 0050-Stare Miasto, ark. 61) w Radomiu

Załączniki

Data publikacji 05.09.2017

Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Karol Majcher
Wydział Architektury

Statystyka strony: 100 wizyt