Inwestycje celu publicznego

ArI.6733.105.2017.AT
Data publikacji 11.08.2017

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: budowa oświetlenia drogowego na działkach nr ewid. 8/3, 9/2 (obręb 0170-Malczew, arkusz 172) przy ul. Zbożowej oraz na działce nr ewid. 87 (obręb 0160-Nowiny Malczewskie, arkusz 165) stanowiącej ul. Zbożową w Radomiu.

Załączniki

Data publikacji 11.08.2017

Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Angelika Tyburska
Wydział Architektury

Statystyka strony: 113 wizyt