Inwestycje celu publicznego

Ar II.6740.2.446.2017.UM
Data publikacji 10.08.2017

Obwieszczenie nr 234/2017 o wydanej dn. 10.08.2017r. decyzji nr 520/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - budowa drogi publicznej - ul. Gołębiowskiej na odcinku od ul. Zbrowskiego do ul. Chodowicza w Radomiu z infrastrukturą techniczną

Załączniki

Data publikacji 10.08.2017

Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Urszula Majka
Wydział Architektury

Statystyka strony: 135 wizyt