Inwestycje celu publicznego

ArI.6733.120.2017.AT
Data publikacji 10.08.2017

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:budowa gazociągu średniego ciśnienia na działkach nr ewid.: 60/8, 68 (obr. 0111, ark. 132)l oraz 180/2 (obr. 0110, ark. 134) przy ul. Idalińskiej w Radomiu

Załączniki

Data publikacji 10.08.2017

Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Angelika Tyburska
Wydział Architektury

Statystyka strony: 140 wizyt