Inwestycje celu publicznego

ARII.6733.119.2017.KM
Data publikacji 10.08.2017

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: budowa gazociągu średniego ciśnienia PE DN 63 na działce nr ewid.: 167/35 (obr. 0032-Dzierzków 2, ark. 44) w Radomiu.

Załączniki

Data publikacji 10.08.2017

Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Karol Majcher
Wydział Architektury

Statystyka strony: 163 wizyt