Inwestycje celu publicznego

ArI.6733.110.2017.AT
Data publikacji 08.08.2017

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:budowa sieci gazowej na działkach nr ewid.: 1/7, 120/6 (obr. 0060, ark. 51) przy ul. Wolanowskiej w Radomiu.

Załączniki

Data publikacji 08.08.2017

Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Angelika Tyburska
Wydział Architektury

Statystyka strony: 137 wizyt