Inwestycje celu publicznego

Ar.I.6733.85.2017.MK
Data publikacji 17.07.2017

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: budowa gazociągu niskiego ciśnienia na działce nr ewid. 74 stanowiącej część ul. Tytoniowej w Radomiu (obr. 0090-Mariackie, ark. 94).

Załączniki

Data publikacji 17.07.2017

Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Angelika Tyburska
Wydział Architektury

Statystyka strony: 115 wizyt