Inwestycje celu publicznego

ArI.6733.100.2017.AT
Data publikacji 17.07.2017

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków na działkach nr ew.: 525, 7/2, 14/2, 14/4, 14/5, 12/5, 12/7, 12/9 (obr. 0060 , ark. 47) przy ul. Milejowickiej w Radomiu.

Załączniki

Data publikacji 17.07.2017

Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Angelika Tyburska
Wydział Architektury

Statystyka strony: 74 wizyt