Inwestycje celu publicznego

Strona znajduje się w archiwum.

ArI.6733.73.2017.MK
Data publikacji 27.06.2017

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr ewid. 71/6, 71/8, 71/10 (obręb 0070-Wośniki, arkusz 73) przy ul. Czereśniowej; nr ewid. 70 (obręb 0070-Wośniki, arkusz 74) przy ul. Czereśniowej; nr ewid. 16 (obręb 0070-Wośniki, arkusz 74) przy ul. Skrajnej; nr ewid. 69/1 (obręb 0070-Wośniki, arkusz 73) przy ul. Skrajnej i nr ewid. 111/3 (obręb 00

Załączniki

Data publikacji 27.06.2017

Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Piotr Korpal
Wydział Architektury

Statystyka strony: 167 wizyt