Inwestycje celu publicznego

Strona znajduje się w archiwum.

ARII.6733.95.2017.KM
Data publikacji 26.06.2017

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą budowa zespołu kolumbariów na Cmentarzu Komunalnym w Radomiu na działce nr ewid. 46 (obręb 0230 – Wincentów, arkusz: 193) przy ul. Ofiar Firleja 45

Załączniki

Data publikacji 26.06.2017

Data modyfikacji 26.06.2017
Rejestr zmian
Autor : Karol Majcher

Osoba publikująca: Karol Majcher
Wydział Architektury

Statystyka strony: 196 wizyt