Inwestycje celu publicznego

Strona znajduje się w archiwum.

ArII.6733.68.2017LR
Data publikacji 26.06.2017

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ewid.: 1, 9/1, 9/2 (obr. 0140 – Długojów Górny, ark. 151) przy ul. Malenickiej , na działce nr ewid. 206/3 ,(obr. 0020-Gołębiów, ark. 5) przy ul. Brzustowskiej w Radomiu.

Załączniki

Data publikacji 26.06.2017

Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Luiza Raczkowska
Wydział Architektury

Statystyka strony: 212 wizyt