Inwestycje celu publicznego

Strona znajduje się w archiwum.

ArII.6733.83.2017LR
Data publikacji 23.06.2017

Obwieszczenie o zmianie zakresu wniosku- zmiana zakresu terenu inwestycji dla inwestycji pn budowa stacji wnętrzowej kontenerowej oraz linii elektroenergetycznej kablowej niskiego i średniego napięcia na działkach nr ewid.: 1/9, 1/36, 1/37 (obr. 0041- Śródmieście 1, ark. 40) przy ul. Filtrowej w Radomiu”,

Załączniki

Data publikacji 23.06.2017

Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Luiza Raczkowska
Wydział Architektury

Statystyka strony: 160 wizyt