Inwestycje celu publicznego

Strona znajduje się w archiwum.

ArI.6733.89.2017.MK
Data publikacji 19.06.2017

Obwieszczenie o wsczęciu postepowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ewid. 61/8, 62/1, 64, 90/18 położonych w Radomiu przy ul. Kierzkowskiej (obręb 0200-Kierzków, arkusz 182) i 90/19, 62/2 położonych w Radomiu (obręb 0200-Kierzków, arkusz 182).

Załączniki

Data publikacji 19.06.2017

Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Piotr Korpal
Wydział Architektury

Statystyka strony: 101 wizyt