Inwestycje celu publicznego

ArII.6733.74.2017LR
Data publikacji 18.05.2017

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą budowa oświetlenia ulicznego na działkach nr ewid.: 661, 714/33 (obr. 0032 – Dzierzków 2, ark.141) przy ul. Komunalnej w Radomiu.

Załączniki

Data publikacji 18.05.2017

Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Luiza Raczkowska
Wydział Architektury

Statystyka strony: 129 wizyt