Inwestycje celu publicznego

Strona znajduje się w archiwum.

ArI.6733.63.2017.MK
Data publikacji 28.04.2017

Obwieszczenie o sprostowaniu omyłki dot. działki objętej postępowaniem w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na inwestycji celu publicznego - budowa oświetlenia ulicznego na części działki nr ew.379 stanowiącej fragment ul. Goszczewickiej oraz części działki nr ew. 708/4 stanowiącej część ul. Kleeberga położonych w Radomiu

Załączniki

Data publikacji 28.04.2017

Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Piotr Korpal
Wydział Architektury

Statystyka strony: 233 wizyt