Inwestycje celu publicznego

Strona znajduje się w archiwum.

ArI.6733.42.2017.JJ/MK
Data publikacji 27.04.2017

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu średniego ciśnienia na działkach nr ewid.: 560/2 przy ul. Mylnej oraz 31/1 i 593 przy ul. Opoczyńskiej w Radomiu

Załączniki

Data publikacji 27.04.2017

Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Piotr Korpal
Wydział Architektury

Statystyka strony: 169 wizyt