Inwestycje celu publicznego

Strona znajduje się w archiwum.

ArII.6733.48.2017LR
Data publikacji 26.04.2017

Obwieszczenie o zmianie zakresu wniosku- zmiana zakresu terenu inwestycji dla inwestycji pn budowa gazociągu ś/c na działkach nr ewid.: 127, 143/9, 133/2, 144/9, 227 (obr. 0010- Kaptur, ark. 23) przy ul. Folwarcznej/Gołębiej/Luźnej w Radomiu

Załączniki

Data publikacji 26.04.2017

Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Luiza Raczkowska
Wydział Architektury

Statystyka strony: 136 wizyt