Inwestycje celu publicznego

Strona znajduje się w archiwum.

ArII.6733.65.2017LR
Data publikacji 26.04.2017

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą budowa odcinka gazociągu średniego ciśnienia na działkach nr ewid.: 184, 192/1, 192/2, 192/3 (obr. 0030- Dzierzków, ark. 45), 73/2, (obr. 0030- Dzierzków, ark. 46), przy ul. Chorzowskiej w Radomiu.

Załączniki

Data publikacji 26.04.2017

Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Luiza Raczkowska
Wydział Architektury

Statystyka strony: 232 wizyt